S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Artykuły w prasie

  1. Rozmowa z Urszulą Mela (Niedziela 25.01.2017)
  2. Rozmowa z Katarzyną Łaniewską (28.12.2016)
  3. Rozmowa  z Dominiką Figurską (Niedziela 27.11.2016)
  4. Zwiastowanie w życiu każdego z nas (Niedziela 20.11.2016)