S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Żywa Korona Maryi

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka z okazji Jubileuszu
300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

» przeczytaj pełny tekst przesłania «


logo-big

Rok 2017 był rokiem Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Koronacja miała miejsce 8 września 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

W tym ważnym dla nas czasie pragnęliśmy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek”. Aby tak było potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcieliśmy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu. Jubileusz miał nas zmotywować do odkrycia roli Maryi w naszym życiu. Nie chcemy jednak zamykać się w ramach 2017 r. Rozbudzona miłość do Maryi niech trwa… Oto jej owoce.

Zapraszamy do składania Maryi Duchowych darów poprzez aplikację „Diament z Korony” oraz składani świadectw o działaniu Matki Bożej Częstochowskiej w Twoim życiu. Świadcząc o Jej miłości, głosimy chwałę Maryi.

patronat