S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Odpust zupełny

Na mocy specjalnego Dekretu Penitencjarii Apostolskiej od 8 grudnia 2016 r. do 8 grudnia 2017 r.  można uzyskać łaskę odpustu zupełnego: