S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Królowa Polski o wielu obliczach

Wystawa „Królowa Polski o wielu obliczach” została otwarta w czwartek, 2 lutego na jasnogórskiej Sali Rycerskiej. Wystawa została przygotowana z racji przypadającego w tym roku Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Wystawa prezentuje 47 wizerunków Maryi koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, począwszy od rekoronowanego obrazu Bogarodzicy Unitów w Chełmie Lubelskim w 1946 roku, do Wambierzyckiej Królowej Rodzin koronowanej w 1980 roku. Słynące łaskami obrazy oraz figury Matki Bożej stały się inspiracją dla polskiej malarki Bożeny Janiny Aleksy do namalowania 47 wizerunków Maryi. Wszystkie kopie namalowała w ciągu 5 lat na prośbę Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie.

Wystawa organizowana została przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego, a powstała dzięki jego członkini, Helenie Kupiszewskiej.

„Zainspirowała mnie pani Helenka Kupiszewska, która w Rzymie, w Domu Polskim zajmowała się zbiorami papieskimi – wspomina Bożena Aleksy, malarka – Ponieważ ja malowałam obrazy do kościołów, ona znała moje obrazy, i zaproponowała mi namalowanie tych obrazów. Malowałam je 5 lat. (…) Powstało ich 47. Było to trudne często dlatego, że nie było dobrych kopii. Musieliśmy jeździć po sanktuariach i prosić, aby w archiwach księża wyszukiwali dla nas te obrazki. Często z malutkich obrazków trzeba było robić powiększenie i z tego malować, takie były trudności”.

Wystawie towarzyszy – od dawna przygotowywana przez Helenę Kupiszewską – publikacja pt. „Królowa Polski o wielu obliczach”, dotycząca koronowanych przez kard. Wyszyńskiego wizerunków, historii i znaczenia poszczególnych sanktuariów maryjnych. Książka zawiera także m.in. fragmenty homilii Prymasa Tysiąclecia.

Otwarcie wystawy nastąpiło w Sali Rycerskiej o godz. 19.30. Obecni byli m.in.: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry i Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Otwarcie wystawy poprowadziła Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.

„Dokumentacja życia Księdza Prymasa, którą dzisiaj nazywamy dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia, istnieje w naszym narodzie, i z tego dziedzictwa możemy czerpać również w wymiarze tej wystawy – podkreśliła Stanisława Grochowska – Życzę państwu, aby kontemplacja wizerunków Matki Bożej Królowej o wielu obliczach, jak mówił Ksiądz Prymas, przyczyniła się do większej miłości Pana Boga, Ojczyzny i każdego człowieka, i siebie nawzajem”.

„Malując Matkę Boską ciągle z Nią rozmawiałam, zawierzyłam siebie i całą moją rodzinę – powiedziała podczas otwarcia wystawy Bożena Aleksy – Malując obrazy, które koronował Kardynał Wyszyński, dowiedziałam się o Jego miłości do Matki Bożej i o Jego zawierzaniu i zaufaniu”.

Otwierając wystawę o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów nawiązał do słów papieża Franciszka: „Mówił o tym, że tutaj przed Obliczem Jasnogórskiej Maryi otrzymał dar spojrzenia Matki. Bardzo piękne, bardzo nośne stwierdzenie – otrzymać dar spojrzenia Matki. Mówiąc te słowa na pewno każdy z nas odwołuje się do matki ziemskiej, ale zarówno te słowa papieskie, jak i ta dzisiejsza wystawa, ale i przede wszystkim jasnogórski wizerunek, i także ewangelia, która tutaj na Jasnej Górze wielokrotnie rozbrzmiewa, nie tylko ewangelia o Kanie Galilejskiej, ale ewangelia o krzyżu, o Matce, mówi nam o tym, że każdy z nas jest dzieckiem Bożej Matki, i patrzymy na Nią nie tylko jako na Królową, zwłaszcza w tym Roku Jubileuszowym, ale zawsze pragniemy w Maryi ujrzeć to matczyne, czułe spojrzenia. Dlatego życzę każdemu, aby każdorazowy pobyt tutaj na Jasnej Górze, (…) aby każdego dnia to spojrzenie Matki Jasnogórskiej gdzieś głęboko przenikało nasze serca, nasze umysły i uświadamiało nam też Boże dziecięctwo”.

„Ten dzisiejszy wieczór, to wydarzenie jest w jakiś sposób hołdem, który składamy jako paulini naszemu konfratrowi – dodał o. Chrapkowski – Tak się składa, że ubiegły rok i rozpoczęty nowy rok jest czasem, kiedy w wielu sanktuariach, szczególnie w Polsce, obchodzimy kolejne rocznice koronacji wizerunków przez sługę Bożego Kardynała Wyszyńskiego. Lata 40-te, 50-te w historii, pomimo czasu zniewolenia komunistycznego, były czasem duchowych mocnych znaków, które poprzez koronacje wizerunków przez Kardynała Wyszyńskiego mocno wrastają w pobożność naszego ludu, były momentem duchowego odrodzenia, duchowego zrywu, za co chcemy w tym momencie podziękować”.

„Ta wystawa to jest jeden z elementów świętowanie, ale też przygotowania do tego centralnego dnia Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu – wyjaśnia o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry – Cieszę się z tego, że właśnie wizerunki koronowane przez Prymasa Tysiąclecia wpisują się w to świętowanie koronacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, tym bardziej, że Prymas, który był tak związany z Jasna Górą, z Matką Bożą, tu doświadczył szczególnej Jej opieki i w jakimś sensie traktował Ją jako mamę, której mógł wszystko zawierzyć, i cieszę się, że przez te wizerunki przez Niego koronowane jest jakby na nowo obecny tutaj, jest obecna Jego miłość, zawierzenie i oddanie Najświętszej Dziewicy”.

„Wystawa została zainicjowana już trzy lata temu i peregrynowała po Polsce, ale to jest chyba najlepszy moment – Jubileusz 300–lecia Koronacji Maki Bożej Częstochowskiej, że jest ona właśnie teraz na Jasnej Górze pośród nas – opowiada o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów – To pokazuje oczywiście to, że Matka Boża ma stolicę tu, ale jednocześnie promieniuje na cała Polskę”.

„Rzeczą niezwykłą jest to, że 47 wizerunków w latach od 1946 do 1980 jeden koronator mógł koronować, był to właśnie Kardynał Stefan Wyszyński, i te właśnie wizerunki przeniosła na płótno malarskie pani Bożena Aleksy – mówi dalej o. Tabulski – Do tego powstała także pozycja książkowa, która związana jest z publikowaniem fragmentów kazań koronacyjnych. To jest coś bardziej unikalnego i pięknego, że oglądając te wizerunki możemy medytować piękne treści, które zostawił Kardynał Wyszyński w tych miejscach podczas koronacji”.

„Celem tej wystawy jest też sprowokowanie do tego, żeby poderwać nas do głębszej refleksji nad naszym osobistym stosunkiem do Matki Bożej. Prymasowi Wyszyńskiemu bardzo zależało, aby ta relacja do Matki Bożej, aby ten kult Maryjny nie był płytki, tylko ludowy – przypomina o. definitor – Celem tej wystawy jest również zaproszenie do myślenia o Matce Bożej, naśladowania Jej i ewentualnie nawet do pewnego studium maryjnego czy mariologicznego, a jeśli Pan Bóg pozwoli odkrywać inne przeżycia i inne będą owoce tej wystawy, którą dzisiaj otwieramy, z tego bardzo się cieszymy”.

Wystawę będzie można oglądać do 2 maja.

W tym samym dniu w jasnogórskim Arsenale zostanie otwarta wielka jubileuszowa wystawa pt. ‘Regalia Królowej Polski’ bezpośrednio związana ze świętowaniem Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

„Będzie to duża wystawa – podkreśla o. przeor Marian Waligóra – Będzie to wystawa, w której będziemy chcieli przypomnieć elementy związane z koronacją Cudownego Obrazu Matki Bożej z 1717 roku i też na nowo zobaczyć to królowanie Maryi, które dotyka naszego narodu, ale dotyka też serc poszczególnych ludzi”.

o. Stanisław Tomoń BPJG/ es