S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Duchowe dary

Dar, który możesz złożyć Maryi niech będzie świadectwem, że pragniesz podjąć próbę nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią. Codzienne małe zwycięstwa składają się na coś wielkiego, pięknego – wielki kosz duchowych diamentów dla Maryi.

Wybierz dary duchowe jakie chcesz ofiarować Maryi:

Czytanie Pisma św.

(ofiarowało osób: 1797)

Ewangelia na dziś – Bóg wyjaśnia nam życie przez swoje słowo. Każdego dnia podczas Mszy Św. czytamy inny fragment Pisma Św. W ten sposób patrzymy na nasze życie oczyma Boga i poznajemy, że jest ono historią zbawienia. → www.paulus.org.pl/czytania

Lectio continua – to ciągły sposób czytania Pisma Św., rozdział po rozdziale. Każdego dnia otrzymasz do przeczytania kolejny rozdział Słowa Bożego. W ten sposób poznasz kim jest Bóg i Ty w Jego oczach. → www.biblia.deon.pl

zamknij

Modlitwa

(ofiarowało osób: 2318)

Różaniec – przez tą modlitwę wejdziesz w tajemnice życia Jezusa i Maryi. Odmów choćby 10. → www.rozaniec.eu.

Modlitwa z „Maryją ratuj człowieka” - to modlitwa w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Otocz swoją modlitwą jednego, znanego Bogu, człowieka. Twoja ufna modlitwa otworzy mu drogę do Nieba. → www.ratunek.jasnagora.pl.

Apel Jasnogórski – „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” – to codzienna wieczorna modlitwa, która gromadzi nas przy Maryi o godz. 21.00.

zamknij

Apel Jasnogórski

(ofiarowało osób: 365)

Apel Jasnogórski – Modlitwą szczególnego czuwania jest Apel Jasnogórski. Śpiewamy dla Maryi: Jestem, Pamiętam, Czuwam. Z Nią oczekujmy przyjścia Chrystusa.

zamknij

Czytanie duchowne

(ofiarowało osób: 1291)
(134) :

zamknij

Uczynki miłosierdzia

(ofiarowało osób: 762)

„Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością.” – Papież Franciszek

Co do ciała:
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Chorych nawiedzić
6. Więźniów pocieszać
7. Umarłych pogrzebać

Co do duszy:
1. Wątpiącym dobrze radzić
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Grzeszących upominać
4. Strapionych pocieszać
5. Urazy chętnie darować
6. Krzywdy cierpliwie znosić
7. Modlić się za żywych i umarłych

zamknij

Zrób dla Niej coś więcej:

Duchowa Adopcja

(ofiarowało osób: 754)

Duchowa adopcja dziecka poczętego - weź w duchową opiekę jedno nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone. Módl się za nie przez 9 miesięcy. → www.duchowa-adopcja.pl

zamknij

9 Piątków / 5 Sobót M-ca

(ofiarowało osób: 282)

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca - przez 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca ofiaruj Maryi Komunię Św. i modlitwę różańcową. → www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica

Dziewięć pierwszych piątków miesiąca - ofiaruj Bogu przez 9 pierwszych piątków miesiąca Komunię Św. wynagradzającą. → www.swiatlopana.com/3604/pierwsze-piatki-miesiaca.

zamknij

Nowenna Pompejańska

(ofiarowało osób: 366)

Nowenna pompejańska – to wielka modlitwa różańcowa odmawiana przez 54 dni. → www.e-pompejanska.pl

zamknij

Ruch Czystych Serc

(ofiarowało osób: 72)

Ruch Czystych Serc – ofiaruj Bogu swoje staranie o czystość przedmałżeńską i małżeńską. → www.rcs.org.pl

zamknij

Bractwo NMP

(ofiarowało osób: 155)

Bractwo NMP Królowej Korony Polski - → www.bractwokrolowejpolski.pl

zamknij

Stała pomoc bliźniemu

(ofiarowało osób: 168)

Stała pomoc bliźniemu – znajdź kogoś, komu przez dłuższy czas potrzebna jest pomoc. Zaangażuj się na 100%.

zamknij

Pilegrzymka do Matki

(ofiarowało osób: 269)

Pielgrzymka do Matki - „Życie jest pielgrzymką (…), niech zatem stanie się ona bodźcem do nawrócenia” (Papież Franciszek). Podejmij jubileuszową pielgrzymkę do Twojej Matki Jasnogórskiej.

zamknij

Rekolekcje

(ofiarowało osób: 297)

Rekolekcje, dni skupienia – weź udział w rekolekcjach, czy dniach skupienia, które pogłębią Twoje chrześcijańskie życie.

zamknij

Inny dar duchowy: