S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Duchowa Adopcja

30 LAT DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską pielgrzymkę pod hasłem „Z Maryją w czas niepokoju i zamętu”, która odbędzie się dnia 2 września 2017 roku na Jasnej Górze w Częstochowie.

W programie: dziękczynienie, zawierzenie, przebłaganie za grzechy, świadectwa.

Konferencje wygłoszą o. Augustyn Pelanowski i o. Stanisław Jarosz. Pielgrzymkę zakończymy uroczystym aktem zawierzenia rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej.

Zobacz także:

Rozmowa z Wiesławą Kowalską
TVP: „My, wy i oni” – czym jest duchowa adopcja?
TV Trwam o Duchowej Adopcji
Niedziela o Duchowej Adopcji
Syndrom postaborcyjny
Aplikacja Duchowej Adopcji