S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Konkurs dla uczniów

KONKURS „JASNA GÓRA WPISANA W DZIEJE NARODU. 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”

W ogłoszonym przez Sejm i Senat RP Roku Jubileuszowym 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie organizują konkurs adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”.

Podsumowanie jubileuszowych działań edukacyjnych

Kończy się rok szkolny. Na Jasnej Górze w zabytkowej Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie podsumowujące działania edukacyjne podejmowane w Roku Jubileuszowym Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Spotkanie połączone było z finałem konkursu „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300.rocznica koronacji” oraz prezentacją sukienek dla Matki Bożej wykonanych przez dzieci z całej Polski. Wzięli w nim udział przeor klasztoru i Śląski Kurator Oświaty.

Różnych inicjatyw adresowanych do uczniów w ostatnim czasie było wiele. Przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra wymienił tylko niektóre. – Program roratni dla dzieci „Małego Gościa Niedzielnego” pt. „W domu Maryi Królowej” i Tygodnika Katolickiego „Niedziela” zatytułowany „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”, konkursy plastyczne, Dzień Dziecka „Audiencja u Królowej”, konkursy organizowane przez Radę Szkół Katolickich adresowane do gimnazjów i liceów oraz przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie do uczniów szkół podstawowych, konkurs multimedialny czy konkurs „Sukienka dla Matki Bożej” Promyczka Dobra.

Niektóre dziecięce prace można podziwiać w Sali Rycerskiej i Auli o. Kordeckiego – wyliczał jasnogórski przeor. Podkreślał, że to „wszystko po to, aby przybliżyć dzieci do Matki Bożej i Jasnej Góry”. – Chcemy dzieciom przybliżyć Maryję również poprzez zdobywanie wiedzy, odkrywanie piękna Jasnej Góry, obecności Matki Bożej w historii naszego narodu, bo przecież sanktuarium jest tak mocno wpisane w historię Polski – powiedział o. Waligóra. Dodał, że „chodzi tu przede wszystkim o poznanie tego dlaczego Maryja jest nam bliska”. – Ona jest nam bliska nie tylko przez wydarzenia historyczne, ale także osobiste. Przybywamy tu w pielgrzymkach, zawierzamy się i wspaniale, że czynią to również dzieci nawiedzając Jasną Górę także z rodzicami, czy nauczycielami – zauważył zakonnik.

– Dzisiejszy konkurs na Jasnej Górze to okazja, aby ukształtować w młodym pokoleniu świadomość chrześcijańskich wartości obecnych w naszej narodowej kulturze – powiedziała Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, pod patronatem której odbywały się zmagania. – Musimy odbudować wśród młodego pokolenia poczucie przynależności do określonego kręgu kulturowego, jasno sprecyzowanych wartości chrześcijańskich. Udział dzieci w tym konkursie to wielka okazja do tego, żeby z jednej strony pokazać to przywiązanie do wartości a z drugiej bardzo mocno wejść w historię Polski, w to co powinno stanowić powód do wielkiej dumy – podkreśliła Kurator.

Dzisiejsze spotkanie zainaugurowała swym śpiewem Marcelina Caban ze szkoły podstawowej w Nieradzie zdobywczyni Grand Priex Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Maryja Królowa Polski”.

Uczestnicy zmagań reprezentujący pięć szkół podstawowych województwa śląskiego, wyłonieni podczas pierwszego etapu, spośród ponad pięćdziesięciu drużyn szkolnych, mieli do wykonania dziesięć zadań. Musieli wykazać się zarówno znajomością historii, topografii Jasnej Góry, dziejów cudownego wizerunku Matki Bożej, jak i sprawnością manualną czy spostrzegawczością.

– Niektóre z konkursowych pytań były dla nas łatwe, inne były zaskoczeniem – opowiadają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie, zdobywcy trzeciego miejsca. – Musieliśmy połączyć daty z wydarzeniami, powiedzieć jaka sukienka jest teraz nałożona na Obraz, rozpoznać głosy wyjątkowych jasnogórskich pielgrzymów: Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego czy ks. Jerzego Popiełuszki – mówili uczniowie.

Drugie miejsce w konkursie „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu” zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach, a zwycięzcami zmagań zostały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu. – Odbyliśmy wcześniej pielgrzymkę na Jasną Górę, zwiedzaliśmy ją, mogliśmy nie tylko poznać to wyjątkowe miejsce, ale i pomodlić się i wczuć się w atmosferę duchowej stolicy Polski – powiedziała Dorota Konieczna, nauczyciel historii w szkole w Dąbiu.

W finale konkursu udział wzięły także Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu i Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczekocinach. Dzieci podkreślały, że niezależnie od wyników, czas przygotowań do konkursu nie był stracony. Doceniają zdobytą wiedzę i możliwość pogłębienia wiary.

– Historia Jasnej Góry jest bardzo ciekawa, odkryliśmy wiele wspaniałych rzeczy i gdyby każdy poznał to miejsce, to z pewnością uwierzyłby w Boga i Maryję – powiedział szóstoklasista z Zawiercia. Inna uczennica dodała, że dowiedziała się bardzo wiele o częstochowskim sanktuarium, o sukienkach dla Matki Bożej, dlaczego ludzie ofiarują Maryi wota, o ślubach. – To sprawiło, że mam jeszcze większą wiarę – wyznała Natalia Kotyrba z Bojszów.

– Cieszy nas tak duże zainteresowanie tematem. Doceniamy trud wychowawców i katechetów, którzy zainspirowali młodych uczestników konkursu – powiedział o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. Podkreślił, że „ już poprzez swoją formułę spotkania z Jasną Górą konkurs ma swoje owoce”. – To okazja, by dotrzeć do młodego pokolenia, żeby zaszczepić pragnienie poszukiwania wartości związanych z Polską, patriotyzmem, szukaniem klucza do zinterpretowania tematu Jasna Góra wpisana w dzieje – powiedział definitor. Choć rok szkolny dobiega końca pozostają nadal aktualne inicjatywy podjęte przez paulinów w związku z Jubileuszem 300- lecia koronacji. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej: koronamaryi.pl.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli: Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty; Alicja Janowska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie; o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów; o. Tomasz Tlałka i o. Michał Legan, a także Alina Kostęska, dyrektor Oddziału Okręgowego w Opolu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Organizatorami konkursu „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300.rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej” byli: klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie i Radio Jasna Góra.

It/Jasna Góra