S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Kontakt

Żywa Korona Maryi
Jasna Góra
Ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Tel. 34 377-74-27 (9.00-15.00)
e-mail*: info@koronamaryi.pl

* Prosimy nie przysyłać na podany adres e-mail darów duchowych. Dary należy składać przez aplikację lub stronę internetową.