S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Moja Mama jest Królową

„Moja mama jest królową” to kolejna inicjatywa Zakonu Paulinów w jubileuszowym roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Na wydarzenie składa się cykl spotkań w ramach Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych. To Msze św., katechezy i świadectwa oparte o tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny.

Najbliższe spotkanie zaplanowano na 8 listopada. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą na Jasnej Górze 26 sierpnia.

Jak wyjaśnił o. Mariusz Tabulski, definitor Zakonu Paulinów Jasnogórskie Wieczory Maryjne to kolejne wydarzenie przygotowujące nas do głównych obchodów 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu. – Chcemy by ten czas dziewięciu miesięcy, od listopada do sierpnia, był drogą, podczas której będziemy podejmować modlitwę i refleksję, by Matka Boża nas prowadziła i pomogła nam odkryć naszą godność królewską – powiedział zakonnik. Dodał, że będzie to czas, „kiedy poprzez rozważanie tajemnic różańcowych, którą są tajemnicami życia Maryi, będziemy rozważali jak te misteria z życia Matki Bożej, pierwszej która uwierzyła i została ukoronowana przez Boga, mogą być realizowane w życiu człowieka wierzącego”.

O. Definitor przypomina, że każdy z nas poprzez chrzest święty stał się królewskim dziedzicem. – Nasze pokolenie powinno na nowo odkryć, zwłaszcza w 1050. rocznicę chrztu naszej Ojczyzny, że chrzest prowadzi nas do królewskiego życia, że chrztu nie można zakopać, że zostaliśmy ochrzczeni, by wydawać królewskie owoce – podkreślił o. Tabulski. Dodał, że „chce nam w tym pomagać Maryja, która wie o naszych słabościach i ułomnościach i która jako królowa czyli przewodniczka i matka chce nas prowadzić”.

O. Tabulski zauważa, że rozważanie różańcowych tajemnic wiąże się także z jubileuszowym rokiem stulecia objawień w Fatimie, gdzie Maryja zachęcała do modlitwy różańcowej, która jest ratunkiem dla świata.

Spotkaniom towarzyszyć będzie hasło: „Moja mama jest Królową”. – To ma nas prowokować do spojrzenia na królewskość Maryi, która jest niczym innym jak spojrzeniem na Jej miłość, Jej służbę wobec Kościoła i wobec nas – twierdzi o. Mariusz Tabulski. Podkreśla, że „to my potrzebujemy koronowania Maryi czyli umieszczania Jej na pierwszym miejscu w naszym życiu, by Ją naśladować w Jej postawach wobec Boga i ludzi, by nawracać się i odkrywać na nowo więź z Matką, która zawsze jest z nami, pomaga nam i koryguje nasze życie”.

Wieczory Maryjne odbywać się będą 8 dnia każdego miesiąca, bo to 8 września 1717 roku odbyła się koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.

Na program składać się będzie Msza św. celebrowana o 18.30 w Kaplicy Matki Bożej. Po czym o 19.30 z udziałem zaproszonych gości odbywać się będzie spotkanie w kaplicy różańcowej. Kapłani głosić będą specjalne katechezy w odniesieniu do tajemnic różańcowych, po czym Agnieszka Porzezińska, scenarzystka filmowa i dziennikarka, poprowadzi rozmowę. Będzie też czas na świadectwa uczestników Wieczorów oraz na zadawanie pytań.

Całość zakończy Apel Jasnogórski, po którym chętni będą mogli pozostać do 24.00 na nocnym czuwaniu przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 listopada i osnute będzie wokół tajemnicy zwiastowania. – Nasza refleksja dotyczyć będzie tego jak w naszym życiu ta tajemnica się dokonywała i dokonuje, jaka jest moja osobista odpowiedź na Boże wezwanie – wyjaśnił o. Tabulski.

Gośćmi specjalnymi będą o. Stanisław Jarosz, paulin i Dominika Figurska, aktorka.

Jubileuszowy Rok 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej rozpoczął się 8 września tego roku. Inauguracji dokonał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniał wtedy, że królewska władza Maryi jest władzą miłości i całkowitym poddaniem Synowi w postawie nieustannej służby.

W darze dla Królowej Polski przygotowywana jest Żywa Korona Maryi czyli inicjatywa składania Matce Bożej duchowych darów. Jak podkreślają paulini każdego dnia pielgrzymi przysyłają po kilkanaście swoich zdjęć z konkretnymi zobowiązaniami, które składają Maryi. Fotografie umieszczane są na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteśmy Diamentami w Żywej Koronie Maryi”.

Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

It/Jasna Góra

katechezy