S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Selfie dla Maryi

Celem inicjatyw duszpasterskich Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było zaproszenie Polaków (i nie tylko), abyśmy z dnia na dzień przez staranie o nawrócenie stawali się Żywą Koroną Maryi. Paulini zapraszali do składania Maryi duchowych darów. Poprzez Inicjatywę „Żywa Korona Maryi” na Jasną Górę do dziś wpłynęło 20 259 zdjęć rodzinnych, indywidualnych, szkolnych, wspólnotowych. Za każdym z tych zdjęć kryje się konkretny duchowy dar dla Maryi.

Równoległą inicjatywą było „Selfie dla Maryi” – pielgrzymi przez Internet nadsyłali swoje zdjęcia rodzinne, czy indywidualne i duchowe dary – w sumie wpłynęło ich 14 tys. Ze zdjęć nadesłanych drogą elektroniczną powstała Mozaika Obrazu Matki Bożej. Wymiary Mozaiki to 5,65 m. wysokości, a szerokości 4,20 m. Została umieszczona na murach bastionu Potockich od strony Błoń Jasnogórskich.

Duchowych darów w aplikacji „Diament z Korony” zostało złożonych 30 tys.

*Pliki z mozaiką są wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego!