S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Selfie dla Maryi

To my chcemy być Żywą Koroną Maryi – nasze życie, przemienione serca i oblicza. Św. Paweł mówił: „Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie” (2 Kor 3,2).

Poprzez stworzenie Mozaiki Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z nadesłanych drogą elektroniczną zdjęć pragniemy wyrazić, że chcemy być Obliczem Maryi. Nadsyłanie zdjęć połączone jest ze składaniem duchowych darów dla Matki Bożej – bo tylko nasze starania o przemianę życia według Ewangelii mogą być prawdziwym diamentem w Koronie Maryi. Pamiętaj: nie tylko zdjęcie, ale nade wszystko duchowy dar!

pobierz regulamin
Prześlij zdjęcie i duchowy dar!