S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Ofiarowanie

Kolejny, tym razem już czwarty Jasnogórski Wieczór Maryjny, organizowany w ramach cyklu „Moja Mama jest Królową”, odbył się na Jasnej Górze w środę, 8 lutego. Temat spotkania nosił tytuł „Ofiarowanie”.

Jako zaproszeni goście wystąpili: o. Samuel Pacholski, paulin, proboszcz parafii św. Józefa w Świdnicy i s. Rafała Włodarczyk, elżbietanka, która 53 lata posługiwała w Ziemi Świętej, zakładając tam domy dla dzieci biednych, sierot, ofiar wojny i konfliktów, tzw. Domy Pokoju.

Jak podkreślał o. Samuel Pacholski, proboszcz paulińskiej parafii pw. św. Józefa w Świdnicy, dla niego temat ofiarowania ściśle łączy się z realizacją powołania: „Osobiście myślę o swoim powołaniu, bo ta tajemnica ofiarowania też jest złączona z tajemnicą życia konsekrowanego, więc trudno mnie, jako zakonnikowi, nie myśleć w tym aspekcie. Ale myślę też najpierw o tym ofiarowaniu jako wspaniałym darze Boga, bo ta scena, kiedy Maryja przynosi Jezusa do Świątyni i ofiarowuje Go jako pierworodnego, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, z prawem Mojżeszowym, jest tak naprawdę momentem, w którym to Bóg ofiarowuje swojego Syna ludzkości, jako przyszła chwała Izraela i światło na oświecenie pogan, tak jak to wypowiada Symeon. Pan Bóg daje nam wolność. To, że On nas stworzył, i że my zawsze w jakiś sposób do Niego należymy, bo od Niego pochodzimy, On nas zrodził – mówi Księga Rodzaju, to jednak możemy się sprzeniewierzyć Jego miłości, temu wyborowi. Ale jednak człowiek swoją wolą odpowiada na zaproszenie Boga zawsze. I Jezus chce ofiary totalnej, całkowitej, niepodzielnej, bo On sam się też daje całkowicie, niepodzielnie”.

Gościem Jasnogórskiego Wieczoru Maryjnego była również s. Rafała Włodarczyk, elżbietanka, która 53 lata posługiwała w Ziemi Świętej, zakładając tam domy dla dzieci biednych, sierot, ofiar wojny i konfliktów, tzw. Domy Pokoju. Według niej ofiarowanie to oddanie tego, co się najbardziej kocha: „Ofiarowanie to znaczy oddać osobie albo Bogu to co jest moje najlepsze, co się najbardziej kocha, ale jeśli kocham osobę, to daję to wszystko co potrafię, co umiem, doszczętnie wszystko oddaje. Moim pragnieniem było zawsze wyjechać na misje. Najpierw chciałam wyjechać do Rosji, ale kiedy ja miałam chęci, to była ‘żelazna kurtyna’ między nami a Rosją, nie było mowy o wyjeździe. Ale przełożeni znaleźli sposób i wysłali mnie do Ziemi Świętej, gdzie były już nasze siostry. Pojechałam, żeby pomóc tym siostrom w ich pracy. Czułam się tam doskonale, czułam się jak 'u Pana Boga za piecem’ i przepracowałam tam 53 lata. Nie mam żadnych wątpliwości, to było to czego pragnęłam i co mi Pan Bóg przygotował”.

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Porzezińska, scenarzystka filmowa i dziennikarka.

Z rąk przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry s. Rafała Włodarczyk otrzymała ryngraf Matki Bożej Jasnogórskiej w dowód wdzięczności za obronę każdego życia i służenia życiu w Ziemi Świętej, zwłaszcza za podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wieczory Maryjne odbywają się 8 dnia każdego miesiąca, ponieważ właśnie 8 września 1717 roku miała miejsce koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.

Nowenna Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych jest jednym z elementów przygotowań do głównych obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu, które odbędą się z udziałem Episkopatu Polski na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r.

*

Zgodnie z ideą tegorocznych Wieczorów Maryjnych, każdego kolejnego miesiąca na Jasną Górę przyjeżdżają różne wspólnoty paulińskie z sanktuariów w Polsce i sąsiednich krajów. Tym razem w Wieczorze Maryjnym uczestniczyli wierni i ojcowie paulini z parafii: pw. św. Marcina w Oporowie i sanktuarium św. Józefa w Świdnicy. Obecni byli m.in.: o. Czesław Matras, przeor klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Marcina w Oporowie; o. Sylwester Kopyt z tej samej parafii, a z parafii św. Józefa w Świdnicy: o. proboszcz Samuel Pacholski, o. Bogdan Waliczek oraz o. Michał Kurzynka.

O godz. 18.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem o. Czesława Matrasa.

Wiernych powitał o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, organizator Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych, słowami: „Jesteśmy u Tej, która wzięła w obronę nasz naród i jako Królowa została w sposób szczególny 8 września 1717 r. ukoronowana koronami papieskimi Piusa XI. W tym Roku Jubileuszowym przybywamy do Niej na specjalne audiencje. Będziemy prosić, by ten jubileusz 300-lecia koronacji wizerunku jasnogórskiego odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, ale również miłość do Tej, która nam króluje”.

„Gdzieś w kronikach zapisane jest takie zdanie: ‘oto ukoronowaliśmy nadzwyczaj cudowny obraz na Jasnej Górze w Częstochowie’ – przypomniał w homilii o. Sylwester Kopyt – Radujemy się z tego, że Maryja w tym znaku jasnogórskiej ikony 300 lat temu została ukoronowana, czyli dopełniło się to, co król Jan Kazimierz zapowiadał w czasie Ślubów we Lwowie, kiedy mówił: obieram Ciebie za Królową państw moich”.

„Przychodzimy, by przeżywać tę uroczystość, by przeżywać ten jubileusz, by do niego przygotować swoje serca, ale każdy z nas przychodzi tu myślę przede wszystkim, by z tego miejsca zaczerpnąć ducha naszych ojców, byśmy tak, jak oni nie ustali w walce o dobro, nie ustali w walce o prawdę i nie ustali w walce o te rzeczy, które dla nas są drogie, byśmy nie rozmienili naszej tożsamości na jakieś drobiazgi, byśmy w myśl źle pojętej tolerancji nie zaniechali obrony Chrystusowego krzyża, byśmy wypełnili Chrystusowe polecenie, które On daje uczniom, daje każdemu z nas, mówi: idźcie i głoście Ewangelię światu” – podkreślił o. Kopyt.

o. Stanisław Tomoń BPJG / es /wykorzystano informacje: Radio Fiat / AS; Radio Jasna Góra / it  
bilet4