S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Odnalezienie

Szczególna modlitwa w intencji kobiet zanoszona była 8 marca na Jasnej Górze. W Sanktuarium odbyło się Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Wieczornej Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet. Odbyła się też dyskusja o roli kobiet w życiu Kościoła i Narodu. Święto wpisało się w kolejny Wieczór Maryjny z cyklu „Moja Mama jest Królową”. Spotkania to ważny element świętowania Jubileuszowego Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Celem spotkania było ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i Narodu. Tegoroczne święto było wyjątkowe ze względu na przeżywany Jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Rok Jubileuszowy upamiętnia pierwszą koronację papieskimi diademami wizerunku Jasnogórskiej Maryi z 8 września 1717 r., która była także pierwszą taką ceremonią poza Rzymem.

Senat i Sejm RP w oddzielnych uchwałach podjęły decyzję o ustanowieniu roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, podkreślając, że Wizerunek Bogurodzicy na Jasnej Górze, otaczany czcią od ponad 600 lat, jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych a Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej. Senatorowie i posłowie są przekonani o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny, nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym.

Msza św. o godz. 18.30 w Kaplicy Matki Bożej sprawowana była w Kielichu Życia i Przemiany, wyjętym specjalnie na dzisiejszą okazję z jasnogórskiego skarbca. Kielich to to dar kobiet polskich złożony Pani Jasnogórskiej 3 maja 1982 r. jako wotum dziękczynienia za Jej 600-letnią opiekę nad Polskim Narodem i z prośbą o przemianę życia Polaków.

Po Eucharystii w bazylice jasnogórskiej odbyła się dyskusja o roli kobiet w życiu Kościoła, narodu i społeczeństwa. Gośćmi spotkania były: Małgorzata Buczkowska-Szlenkier, aktorka, żona, mama 3 dzieci; s. Jola Glapka ze zgromadzenia Sacre Coeur, terapeutka uzależnień; Judyta Syrek – redaktor naczelna portalu Stacja 7, autorka książek m.in. „Kobieta, boska tajemnica”; Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”. Rozmowę poprowadziła Agnieszka Porzezińska – dziennikarka i scenarzystka.

Dyskusję poprzedziło rozważanie wokół piątej tajemnicy różańcowej „Odnalezienie Jezusa w świątyni”, która była tematem kolejnego Wieczoru Maryjnego.

– Ta myśl, że Maryja odnajdywała siebie przy Jezusie, rozważała w swoim sercu czego Bóg od niej oczekuje i odnalazła Jezusa i Jego misję, której nie rozumiała, to dla nas wszystkich jest inspirujące i zadziwiające – powiedział o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.

Podkreślił, że „rozważanie tej tajemnicy i połączenie tego z rozmową wokół tajemnicy i geniuszu kobiety to wspaniałe połączenie”. Organizator Wieczoru przypomniał, że „Maryja prowadzi nas zawsze do Jezusa, który pomaga nam odnaleźć nasze spełnienie, nadzieje i radość”.

Wieczór u „Najpiękniejszej z Niewiast” – Królowej Polski, zakończył udział w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00.

Specjalny list na jasnogórskie Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast wystosowała Pierwsza Dama Agata Kornhauser – Duda. Podkreśla w nim, że fenomenu wysokiej pozycji społecznej kobiet w Polsce nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii i spojrzenia ku Jasnej Górze.

Jasnogórska Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary. Wśród nich królewskie symbole: berło i jabłko, ofiarowane przez kobiety jako wotum wdzięczności za zmartwychwstanie Polski i Cud nad Wisłą 3 maja 1926 roku.

Szczyt berła wieńczy srebrny orzeł z krwawą smugą na piersi. Orzeł został zrobiony ze srebrnych obrączek ślubnych wieśniaczek, a jedna z ozdób obsady stanowi szpilka wykonana przez żołnierza z Legionu generała Dąbrowskiego. Waga złotego kameryzowanego berła wynosi 1,5 kg. Królewskie jabłko zdobią dwa aniołki podtrzymujące koronę, a na jego otoce biegnie napis: „Królowo Korony Polskiej! Królestwa swego strzeż!”.

Święto Kobiet organizowane jest w Sanktuarium od 10 lat z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Częstochowie. Celem spotkania jest ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i Narodu.

posłuchaj: it/Częstochowa/KAI Radio Jasna Góra, it

***

Wieczornej Mszy św. odprawionej o godz. 18.30 przed Cudownym Obrazem przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet.

W modlitwie uczestniczyli pielgrzymi z parafii prowadzonych przez ojców paulinów: z sanktuarium Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego w Wieruszowie wraz z przeorem o. Piotrem Polkiem i z parafii na Bachledówce wraz z proboszczem o. Mirosławem Górkiewiczem. Oprawę muzyczną przygotował Chór „Lira” z paulińskiej parafii w Wieruszowie. Na początek zabrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia”.

Zebranych powitał o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Chcemy złożyć dziękczynienie Najświętszej Trójcy, jak to zapisał Jan Paweł II w Liście do kobiet ‘za tajemnicę kobiety i za każdą kobietę, za to, co stanowi odwieczną miarę jej kobiecej godności, za wielkie dzieła Boże, jakie w niej i przez nią dokonał Bóg w historii i wciąż dokonuje’. Chcemy Maryję dzisiaj szczególnie widzieć jako Królową, jako Tą, która służy i jest natchnieniem dla każdej kobiety” – powiedział o. Tabulski.

W homilii bp Wiesław Szlachetka zwrócił się do obecnych kobiet: „Drogie siostry w Chrystusie, przybyłyście tu dzisiaj, aby od Maryi uczyć się kobiecości i duchowości kobiety (…)”.

„Ewangelia czynów i słów Jezusa, jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni. W bliskości z Chrystusem zmienia się ich pozycja społeczna, Jezus rozmawia z nimi o takich sprawach, o jakich ówcześnie nie rozmawiało się z kobietą, rozmawia o zbawieniu, podnosi je do godności swoich uczniów. Przykładem tego jest rozmowa z samarytanką, także pochwała wiary kobiety kananejskiej, czy pochwała Maryi, siostry Marty i Łazarza, że obrała najlepszą cząstkę wsłuchując się w słowo Dobrej Nowiny” – mówił kaznodzieja.

„Wpatrując się w Maryję, w małżonkę Józefa i matkę Zbawiciela, dostrzegamy w Niej najpiękniejszy ideał kobiecości” – podkreślił biskup.

„Świat potrzebuje kobiecego serca, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm, a liberalny feminizm i ideologia gender próbuje zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa i rodziny – mówił dalej bp Szlachetka – Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy podziękować Bogu za wszystkie kobiety, które w swoim życiu uobecniają ideał kobiecości, jaki znajdujemy w Maryi”.

o. Stanisław Tomoń BPJG / mn  ***

List jaki wystosowała na jasnogórskie Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda:

Warszawa, 8 marca 2017 roku

Uczestniczki i Uczestnicy spotkania „Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” na Jasnej Górze

Pragnę serdecznie podziękować Organizatorom i Gospodarzom dzisiejszego spotkania za zaproszenie do rozmowy na temat roli kobiet w różnych aspektach życia społecznego. Cieszę się, że spotykają się Państwo właśnie w Międzynarodowy Dzień Kobiet, w jasnogórskim Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Ufam, że dzisiejsza dyskusja pozwoli spojrzeć na problemy i aspiracje współczesnych Polek w odpowiednio szerokiej perspektywie. A więc z uwzględnieniem istotnych wątków naszej narodowej kultury i tradycji oraz ugruntowanych od pokoleń postaw i obyczajów – zakorzenionych w ponadtysiącletnim dziedzictwie chrześcijaństwa.

Bo przecież fenomenu, jakim jest wysoka pozycja społeczna kobiet w Polsce, nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii – ani bez spojrzenia ku Jasnej Górze. Od ponad sześciu stuleci gromadzą się tu możni tego świata i zwykli pielgrzymi. Ze swoimi troskami i radościami przybywają także kobiety, przedstawicielki różnych grup społecznych, zawodów i specjalności. To również dzięki duchowej sile, którą emanuje Jasna Góra tysiące Polek z powodzeniem stawiały czoła wszelkim przeciwnościom. W okresach pokoju i pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny, ale też podczas wojen, kryzysów ekonomicznych, w warunkach zniewolenia i walki o polskość, nasze rodaczki podejmowały te działania, których wymagały od nich okoliczności. Ofiarnie służyły wspólnemu dobru swoim doświadczeniem, wiedzą i uzdolnieniami.

Myślę, że ów unikalny rys kobiecej odwagi i zaradności, intelektu i kultury ducha, miłości i lojalności to dziedzictwo, które warto poznawać, utrwalać i ukazywać młodym Polkom. To wizja kobiety dumnej, ambitnej, gotowej sprostać każdemu wyzwaniu. Ale też świadomej dziedzin i ról społecznych, w których kobiecego geniuszu, kobiecego pierwiastka wrażliwości i intuicji nie sposób niczym zastąpić.

Niech cykl wydarzeń, w który wpisuje się dzisiejsze spotkanie, jak najlepiej przysłuży się realizacji tego ważnego celu. Życząc interesującej i inspirującej debaty, w imieniu własnym i mojego Męża składam obecnym tu Paniom najlepsze życzenia z okazji Święta Kobiet. Wszystkich zgromadzonych najserdeczniej pozdrawiam

Agata Kornhauser-Duda